PUT KA MAJSTORSTVU

 

Uvod

Sadrzaj

Rjecnik sahiste

Averbah - Istorija & Teorija otvaranja

Kotov - Kombinatorna & Poziciona igra

Judovic - Teorija & Praksa zavrsnica

Rjesenje zadataka


Priredio Mido Norman

Oslo, 2018