World Chess Championship 2013

[ Chennai, India ]

Pregled partija

Mostarsoft - IT Development & Consulting